Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

MỖI ĐỘ HOA ĐÀO NỞ

Fr: Nguyen Pho

   NAY… Hoa anh dao 2      


2013: https://plus.google.com/photos/102780345779551983200/albums/5865330222948232865/5865335376564895970?banner=pwa&authkey=CMzu96DvpY_ZRg 

hình Yahoo   

  … THUỞ  XA XƯA  

ÔNG  ĐỒ GIÀ
Mỗi năm hoa đào nở,
 Lại thấy ông đồ già,

ONG DO GIA Bày mực tầu giấy đỏ,
Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
 “Hoa tay thảo những nét
 Như phượng múa rồng bay”

 Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm,
Mực đọng trong nghiên sầu.

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay,
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay.

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa,
Những người thuê năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ...?

 VŨ ĐÌNH LIÊN

ÔNG ĐỒ GIÀ
https://www.youtube.com/watch?v=GeMVa_1j23A