Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

TIN BUỒN

Hiền thê của bạn DƯƠNG HỒNG TUÂN, cựu Đại tá Nha Hành Ngân Kế /Bộ Quốc Phòng/ QLVNCH :
Bà  ĐẶNG TRUNG THU
Pháp danh  Chơn Tịnh An
sanh ngày 20-6-1930 đã từ trần ngày 06/4/2013 tại Montreal ,Québec - Canada
Xin thành thực  chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh người quá cố sớm siêu sanh miền Cực Lạc.
 T.M  Bằng hữu khoá 1 SVSQ Trừ Bị Nam Định/Thủ Đức/ Miền Đông Canada - Phạm hữu Khoát
                   funeral wreath 2
            CHI TIẾT TANG LỄ
*Salon Urgel Bourgie :
3955, chemin Côte-de-Liesse
St-Laurent, Québec H4N 2N6
Thứ Tư 10/4:           

                 10:00AM Lễ phát tang
Thứ Năm 11/4:
                   9:00AM Lễ cầu siêu
                
                  10:00AM Động quan và hỏa táng

*Chùa Quan Âm:
3781, av de Courtrai
Montréal, QC H3S 1B8
Tel:
(514) 735-9425
  Thất 1:  Chủ Nhật 14/4 
          cho đến
  Thất 7:  Chủ Nhật 26/5

*Niệm Phật Đường Diệu Liên:
7725 Gouin Est Montréal Québec H1E 2A2
Tel: 514-648-0039
Mỗi thứ Bảy từ 13/4 đến 25/5:
 07:30PM Tụng Kinh Địa Tạng

 Kính xin quý Liên hữu, thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần cầu nguyện cho Mẹ con được tốc xả mê đồ, siêu sanh Cưc Lạc Quốc.
Kính xin vui lòng miễn phúng điếu vòng hoa, thay vào đó thì hồi hướng công đức cúng dường Tam Bảo, phóng sanh, các việc từ thiện đến Mẹ con và pháp giới chúng sanh.

Toàn gia quyến đồng thành kính cảm niệm công đức.
Dương Hồng Tuân
Dương Thúy Dao
, chồng và các con
Dương Thúy Vi
Dương Thúy Uyên
và con
Dương Nghiệp Trường, vợ và các con
Dương Thúy Phượng, chồng và các con
Dương Nghiệp Hiển, vợ và các con
Dương Nghiệp Huân, vợ và các con

                              
                              *****