Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

CƯỜI CHÚT CHƠI : GIỎI HƠN CẢ TƯỢNG THẦN

Fr : Hoang vo Duong
Tượng thần  tung ra nào quyền , nào cước để triệt hạ một … con ruồi . Kết cục  : Ruồi vẫn bay tung tăng , còn tượng thần thì văng đi mất…
Rồi một con nhện từ đâu xuất hiện, rồi  im bặt tiếng ruồi vo ve .
Bài học  "Ngư ông đắc lợi ":  ngoài cuộc  ai cũng sáng suốt , nhưng trong cuộc rất ít người học tới chữ ngờ , kể cả những "đỉnh cao trí tuệ"...
Nếu không vào được, hãy bấm:
http://www.youtube.com/watch?v=93xY06Sh7FE
'ĐẢNG CHƯA RA KHỎI CÁI BÓNG CỦA MÌNH” DANG
Sau những cuộc "lấy ý kiến nhân dân" rầm rộ, và với những bản báo cáo choáng ngợp như 20 triệu lượt ý kiến của nhân dân, 28,000 hội thảo hội nghị góp ý hiến pháp từ các cấp các ngành, có lẽ Đảng Cộng sản nghĩ đó là đủ để tạo cái vỏ bọc dân chủ cần thiết cho dự thảo Hiến pháp của họ. Nhưng trong thực tế, những con số đó không thuyết phục được ai về tính dân chủ của cuộc sửa đổi Hiến pháp và cũng chẳng nói lên điều gì về "nguyện vọng của đa số nhân dân".
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/05/130524_vn_constitution_your_own_shadow.shtml