Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

CHIẾN DICH ĐÒI TRẢ LẠI TỰ DO CHO HAI SINH VIÊN YÊU NƯỚC

(NV)Sau một tuần lễ phát động chiến dịch, đã có hơn 2,600 người ký tên kêu gọi CSVN trả tự do cho hai sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên. phuong uyen
Cô Nguyễn Phương Uyên dùng máu viết lên vải “Tàu khựa cút khỏi biển Đông”, “ĐCSVN bán nước”. Các tài liệu này bị dùng làm chứng cớ buộc tội “chống nhà nước CHXHCNVN. (Hình: Internet

Ngày 19 Tháng Năm, các trí thức, nhân sĩ Việt Nam trong ngoài nước ra bản tuyên bố nói rằng: “Thái độ và lời phát biểu của hai thanh niên đó trước tòa biểu thị trí tuệ và khí phách của thế hệ trẻ nặng lòng vì nước, không khuất phục trước cường quyền. Vậy mà bằng cách bắt giữ, xét xử không theo đúng quy định tố tụng hình sự và lợi dụng điều luật mập mờ - điều gọi là “tuyên truyền chống Nhà nước” mà chúng tôi đã đòi xóa bỏ - nhà cầm quyền đã đưa ra một bản án phi đạo lý, trái Hiến pháp, chà đạp quyền con người đối với hai thanh niên yêu nước. Bản án này khiến dư luận xã hội bất bình, toàn thế giới lên án; chỉ làm hài lòng những kẻ có mưu đồ bành trướng xâm hại Việt Nam.”
Bản danh sách ký tên đòi trả tự do cho Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên được phổ biến trên nhiều mạng thông tin điện tử để mọi người tham gia bày tỏ ý kiến. (TN)


Nguồn : http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=166967&zoneid=1