Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

KÊU GỌI BIỂU TÌNH TẠI OTTAWA

Fr: Patrick Willay *Huy Nguyen*Loan Phan*m dao

BIỂU TÌNH TẠI OTTAWA

Kính gởi : Các Hộ̣i đoàn và Đảng phái Quốc gia.
                  Các Cơ quan Truyền thông báo chí.
                  Đồng bào Toronto và các vùng phụ cận.
Kính thưa quý vị ,
gần đây nhà cầm quyền CSVN ngày càng vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Điển hình trong thời gian vừa qua họ đã kết án nghiệt ngã 14 thanh niên công giáo ở Nghệ An và 2 Sinh viên Nguyễ̃n Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha ở Long An. Để tố cáo nhà cầm quyền CSVN trước dư luận Quốc tế và thỉnh cầu chính phủ Canada can thiệp, Ủy Ban Yểm Trợ PTDC Quốc nội Toronto phối hợp cùng một số Hội đoàn và Cộng đồng Người Việt Quốc gia Montreal sẽ tổ chức Biểu tình:
Thời gian : Thứ Bảy, ngày 08-06-2013.
Địa điểm  : Trước Quốc hội Canada và Tòa Đại sứ CSVN.


Ban tổ chức sẽ thuê xe Bus đưa đón Đồng bào tại 3 địa điểm:
Tại Toronto số 222 Spadina Av. ( Góc Spadina/Dundas St west ).
Tại North York ( Finch - Jane Mall ) trước Café Tim Horton.
Tại Mississauga ( Trạm xe Go Bus gần Square One Mall ).
Xe rời bế́́́n lúc 07 giờ sáng và sẽ trở về lúc 03 giờ chiều từ Ottawa. Ngoài phương tiệ̣n xe Bus xin Đồng bào dùng xe nhà cùng tham dự.
Kính thưa quý vị,
vì tiền đồ Tổ quốc và sự sống còn của Dân tộc trong thái độ hèn với giặc ác với Dân của nhà cầm quyền CSVN, chúng tôi rất mong quý vị tham dự  thật đông đảo.
Mọi chi tiết xin liên lạc:
Nguyễn văn Tấn
(416) 271-0638 , Nguyễn văn Phép (647) 274-9282 ,
Nguyễn Đức Hiếu (416) 667-7109 
Nguyễ̃n Ngọc Duy (416) 618-7306