Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

TIN TỨC CAO NIÊN- BẢN TIN HÀNG TUẦN

Tin Tức Cao Niên
Bản tin hàng tuần
1- Luật trợ tử tại Hoa kỳ
http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_209.htm
  2- Để phòng chống nạn đói, Liên Hiệp Quốc khuyến cáo điều gì? http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_2_288.htm 

 3- Uống thuốc statin tri cholesterol cao cẩn phải lưu ý điều gì? http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_382.htm

4- NASA giải quyết vân để thực phẫm cho các phi hành gia trong các chuyến bay dài như lên sao Hoả chẳng hãn ra sao? http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_531.htm

5- Nhựng điều nên biết vể lốc xoáy http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_530.htm

6- Con chim kỳ diệu https://www.youtube.com/embed/nbrTOcUnjNY

                  
                                      *****