Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

BIỀU TÌNH TẠI OTTAWA NGÀY 08.6.2013

Fr: BMH*Nhat Lung*Patrick Lew 

THÔNG BÁO
V/v Tham dự biểu tình tại Ottawa ngày 08.6.2013
                              * * * *
 Thưa Quý Vị,

 Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải sẽ cùng nhiều giới chức thuộc Chính quyền Canada, các Hội đoàn Việt Nam trong vùng Thủ đô Ottawa, Toronto, Montreal ... tham dự cuộc biểu tình tranh đấu Tự Do, Nhân Quyền cho Việt Nam; yêu cầu Nhà nước CSVN phải trả tự do cho Phương Uyên, Nguyên Kha và các nhà Dân Chủ khác tại Parliament Hill vào lúc 12 giờ trưa ngày Thứ Bảy 08.6.2013. Sau đó đoàn biểu tình sẽ tiến về tòa đại sứ cộng sản Việt Nam...

Xin mời Quý Vị đặc biệt đang cư ngụ trong vùng Ottawa và Phụ cận, dành chút thì giờ quý báu, nhiệt tình hưởng ứng và tham dự đông đảo.
From: Ngo, Thanh Hai
Date: Thu, Jun 6, 2013 at 2:21 PM
Subject: Press Release Rally for Free Vietnam -
To:
Good evening, Please find the attached press release from Senator Thanh Hai Ngo on the upcoming Rally for Free Vietnam that will be held on Saturday, June 8, 2013 at 12:00 pm on Parliament Hill. Yours sincerely, Vincent Labrosse Legislative and Research Assistant/Adjoint législatif et de recherche Office of the Honourable Senator Thanh Hai Ngo / Bureau de l'honorable sénateur Thanh Hai Ngo 314, Victoria Building/Édifice Victoria Tel/Tél: 613-996-7293 Fax/Téléc: 613-943-1592 labrov@sen.parl.gc.ca ~~~~~~~~~~~