Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

QUAN TRỌNG ! DỊCH VIÊM GAN A TẠI HOA KỲ

Đặc biệt các qúi vị sinh sống tại California, Nevada, Arizona, New Mexico và Colorado nên lưu ý
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đang điều tra một vụ dịch viêm gan A có liên quan tới hỗn hợp trái mọng hữu cơ đông lạnh của ctysản xuất  Townsend Farms tại Oregon (frozen organic berry mix) Dịch bệnh viêm gan A do tiêu dùng hỗn hợp trái mọng đông lạnh http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_384.htm