Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

TAI LIEU

Fr:Kim Anh Truong
     Xin giới thiệu một kho tàng
do giáo sư Hùynh Chiếu Đẳng xây dựng:
1. Hiện có 660 tuồng tích, mời vào Cổ Nhạc Miền Nam < -- click để vào chọn và download
2.
70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 - 2000) < -- click để vào chọn và download toàn bộ 94 buổi phát thanh SBS radio (Úc Châu) do Hoài Nam biên soạn.
3.
Trang Audio Book .< -- click để vào chọn và download Dành cho quí vị khó ngủ, Âm Thanh và Ngôn Từ (Đoàn Thế Ngữ), Thơ Nhạc (Bích Huyền), Cuốn Theo Chiều Gió, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống, Gợi Nhớ Quê Hương, Chương trìn Radio Có Những Niềm Riêng của Hồng Khuê (Nguyễn Nguyệt Ánh), Ba buổi phát thanh sau cùng của Đài BBC tiếng Việt, Cà kê về tiểu thuyết Kim Dung….
4. Mười lăm ngàn câu chuyện vui
Thêm 15 ngàn chuyện vui
5. Ba bốn trăm slide show từ Quán Ven Đường < -- click để vào chọn và download có khi mất link từ Mediafire được post lại nới đây, dễ download hơn Mediafire
6.
Tập hợp những câu trả lời < -- click để vào chọn và download về computer, về thực phẩm , vềemail hoax, về tất cả chjuyện trên trời dưới đất.._,___