Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở DRESDEN (ĐỨC) GÓP SỨC CHỐNG LỤT

 Lut Duc Thành phố Dresden, thủ phủ bang Sachsen ở miền đông nước Ðức, là một trong những thành phố chịu ảnh hưởng bởi trận lũ này khi mực nước sông Elbe dâng cao.Ðây cũng là nơi sinh cư của hàng ngàn kiều bào người Việt.
Ông Bùi Trương Bình là Trưởng ban phòng chống lũ lụt của Hội người Việt Nam tại Dresden cho biết cộng đồng người Việt ở Dresden đã ra sức giúp đỡ bà con ở hai huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
“Bà con ở Dresden tập trung trước khi nước vào là lao xuống cứu hàng hóa, đồ đạc, nhà cửa cho bà con cộng đồng người Việt ở hai huyện này. Cho nên về mức độ nặng nề so với những năm trước thì không có, sơ tán được người và tài sản, nói tóm lại là đỡ hơn.”
Ông Bình cho biết Hội người Việt Nam ở Dresden vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ đồng hương dọn dẹp nhà cửa và sửa sang lại cửa hàng để hoạt động bình thường.
Ðược biết mực nước lũ hiện vẫn còn ở mức cao và có thể sẽ giảm xuống trong vài ngày tới.
http://www.voatiengviet.com/content/nguoi-viet-o-duc-tuong-tro-chung-suc-chong-lu/1677909.html