Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

THÔNG BÁO KHẨN ! BIỂU TÌNH CHỐNG TẬP CÂN BÌNH

Fr: Loan Phan
Kính xin quý cơ quan truyền thông Báo Chí phổ biến giúp, có sự thay đổi ngày Biểu Tình, thay vi thứ Bảy sẽ là thứ Sáu . Chúng tôi nhận được tin tức từ Cộng đồng Tibet, Tập Cận Bình sẽ rời nơi gặp gỡ với TT Obama lúc 9:00 giờ sáng ngày Thứ Bảy, cho nên chúng tôi tha thiết kêu gọi quý Đồng hương tập trung vào ngày thứ Sáu (7 tháng 6 năm 2013) lúc 7 giờ 30 sáng và xe sẽ rời nơi tập trung lúc 8 giờ sáng cùng ngày như thông báo Khẩn dưới đây. Chân thành cám ơn.

THONG CAO