Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

TIN BUỒN

phan hoa hiep ÔNG MARIE PAUL PHAN HÒA HIỆP
Cựu Tổng Trưởng Bộ Thông Tin Dân Vận Chiêu Hồi VNCH.
Cựu Chuẩn Tướng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Sinh ngày 27 tháng 10 năm 1927. Tại Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Ðã từ trần lúc 2 giờ 05 sáng ngày 14 tháng 9 năm 2013 (Nhằm ngày 10 tháng 8 năm Quý Tỵ)
 Tại Thành Phố Orlando Tiểu Bang Florida – Hoa Kỳ
 Hưởng Thọ 86 tuổi

funeral wreath 1

                                                          
   phan hoa hiep 2