Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

TIN TỨC CAO NIÊN

1/ Ngày 1 tháng mười tới đây tại Hoa kỳ, Thị trường Bảo hiểm Sức khõe được thành lập do luật cải tổ y tế Obamcare sẽ bắt đầu hoạt động.
Bài viết dưới đây tóm lược nhửng điều cần biết vễ việc mua bảo hiểm sức khoẻ qua thị trường này . http://tintuccaonien.com/docs/docs_9/9_3_84.htm  

2/ Sau chuyến bay xa, chúng ta thuờng hay khó ngủ một thời gian do chệnh lệch múi giờ. Nhờ vào thiết bị mô tả dưới đây các nhà khoa học đã có thễ điều chỉnh lại đồng hổ sinh học giúp giãi quyết vấn để trên
      http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_413.htm