Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

RA MẮT SÁCH

Fr: CSQG
THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI RA MĂT SÁCH : Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc của tác giả Liên Thành
California, ngày 15 tháng 3 năm 2014.


ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Trân trọng kính mời:
- Quý Đồng hương tỵ nạn cộng sản tại San Jose và vùng phụ cận
- Quý Chiến hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
- Quý Chiến hữu Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa
- Quý vị Dân-Cán-Chính/ Việt Nam Cộng Hòa
- Quý Hội đoàn ái hữu, quý đảng phái Người Việt Quốc Gia
- Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí
-Quý  Ông/Bà:............................
Đến tham dự buổi ra mắt tác phẩm “Thích Trí Quang Thần Tượng Hay Tội Đồ Dân Tộc?” do Thiếu Tá Liên Thành, Nguyên Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên và Thị xã Huế, biên soạn sẽ được tổ chức tại:
Trung Tâm Sinh Hoạt của Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California:
1141 East WILLIAM ST., SAN JOSE, CA 95116. 
Vào ngày Thứ Bảy, 5 tháng 4 năm 2014, từ 1:00 PM đến 5:00 PM.     
Diễn giả: Cựu Thiếu Tá Liên Thành. (626)-257-1057
Trân trọng kính mời.
Ban Tổ Chức:
-1/ Trần Trung Chính, nguyên Trưởng Ty Nông Nghiệp tỉnh Chương Thiện/VNCH.(408)-886-1633
-2/ Cụ Nguyễn Mỹ Hào, Nhân Sĩ Trí Thức Quốc Gia
-3/ Bà Hoàng Xuyên Anh, Cố Vấn Văn Bút VNHN vùng Tây Bắc HK. (408)-923-2447
-4/ Cư Sỹ Phúc Đạt, cựu Tù Nhân Chính Trị
-5/ Phan Quang Nghiệp, nguyên Sĩ Quan CSQG/VNCH, cựu TNCT 17 năm. (408)-833-9707
-6/ Đỗ Quang, nguyên Sĩ Quan CSQG/VNCH. (408)-382-9611
-7/ Trần Văn Ngà – nguyên Sĩ Quan CTCT/QLVNCH, cựu Tù Nhân Chính Trị. (916)-519-8961

http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2014/03/san-jose-bac-ca-thu-moi-tham-du-buoi-ra.html
__._,_.___