Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

TIN TỨC CAO NIEN

Bản tin ngày 22 tháng 3 năm 2014
*Thực phẩm đóng môt vai trò quan trọng đối với sức khoẻ của chúng ta. Chẳng hạn như có những thực phẩm tăng cường hệ miện nhiễm giúp chúng ta chống lại bệnh tật
http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_374.htm
nhưng củng có những thực phẩm gây hại cho tim
http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_377.htm

*Ngoài việc ăn uống , hoạt động thể lực như tâp thễ dục đều đặn cũng rất cần thiết cho việc củng cố sức khoẻ của chúng ta
http://tintuccaonien.com/docs/docs_5/5_1_112.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_5/5_1_113.htm
http://shine.yahoo.com/healthy-living/25-fat-burning-exercises-anywhere-171500408.html
*Một vấn để tuổi già khó tránh đó là chân tự nhiên thấy yếu đi và đau, đi đứng có khi phải chống gậy, lê chân được một đoạn đã muốn thở dốc. Bài viết dưới đây có thễ giúp chúng ta hiễu nguyên nhân và phương cách chữa trị
http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_567.htm