Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

TÀI LIỆU

From: NguyenPho
HÌNH ẢNH XƯA HIẾM QUÝ
   Qúy Vị sẽ thấy rất nhiều hình ảnh thật xưa, có giá trị lịch sử văn hóa Việt Nam tưởng chưa bao giờ được coi.
Xin lấy một thí dụ: Hình thứ 3 là nhà thờ Chính Toà Phủ Cam của Tổng Giáo Phận Huế.  Nhà thờ nầy đã được xây cất lại mới hoàn toàn, không còn như trong hình nầy.
      Một điễm đặc biệt cần lưu ý là khi click vào hình nhà thờ, quí vị click thêm một lần nữa để thấy hình thật rõ: phía trước nhà thờ là đường Nguyễn Trường Tộ, bên tay trái của Quý Vị là nhà của Cụ Ngô Đình Khả, có bức tường ngăn phiá trước nhà. Hàng năm vào ngày mồng hai Tết ta, cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đều trở về chúc Tết thân mẫu.  Phiá bên tay mặt đối diện với  phiá nhà là vườn nuôi nai, chim và trồng rau qủa của ông Ngô Đình Cẩn.                
Xin mời vào:
http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/sets/