Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

AI CẬP: NHỬNG HÌNH ẢNH MỚI

 Mubarack 3 chan dung
 Tổng thống Ai Cập đã ra đi.
Mubarack rut lui 1 
Phe chống đối hò reo mừng rở – Có người leo lên đứng trên trốc xe tăng.Mubarack don dep quang truong

và đã bắt đầu công việc đọn đẹp quãng trường Tahir

Hình ảnh :http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12440015

                                 ****
ĐẾN LƯỢT ALGERIE ?
Tại quảng truờng 1/5 ( Alger)đã  xảy ra cuộc đụng độ giửa lực lượng cảnh sát và đám biểu tình . 14 nguời đả bị bắt giử  sau đó đã được thả ra. ( Le Figaro)

Mubarack Algerie cung co bieu tinh