Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

TÌM NGƯỜI THÂN

Fr: SungTruong* LưuVu
Kính nhờ nhắn tin tìm người thân:                    
                      con gái
           NGUYỄN THỊ HƯƠNG

sanh năm 1962,con ông NGUYỄN CƯ và bà  LƯU THỊ TÒA
   Trước năm 1975 ở Quãng Nam, tản cư ra Huế ,cha đi lính (Nguyễn Cư ),mẹ đi buôn bán nhỏ (Lưu thị Tòa ).
Lúc đó gia đình chúng tôi đông con nên giao HƯƠNG cho vợ chồng đại uý không quân tên TRANG,có vợ tên là QUYÊN lúc đó là giáo viên .
   Sau năm 1975, gia đình chúng tôi có vào KHÁNH HOÀ đễ tìm con, nhưng được biết gia đình đại uý TRANG đã sang MỶ .
  Từ đó đến nay gia đình chúng tôi không biết tin tức của HƯƠNG nửa.
Kính mong quí ân nhân giúp đở ,để gia đình mẹ con chúng tôi được đoàn tụ .

Nếu có tin tức, xin liên lạc:
                   Nguyễn Tú
              9821 HIBISCUS Dr.
              Garden Grove CA 92841
              Tel:  1-714-636-8593
              Cel:  1-714-383-5191

Kính mong quí vị giúp đở cho gia đình chúng tôi, thành thật cám ơn.