Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

NHẬT BẢN: HÂU QỦA ĐỘNG ĐẤT VÀ SÓNG THẦN

1.Cập nhật hậu quả động đất Đỗ Thông Minh               http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2011/03/110314_dothongminhquake.shtml

2. Nhật Bản trước và sau trân sóng thần (không ảnh) Japan saw the sky before and after the tsunami http://www.lefigaro.fr/international/2011/03/14/01003-20110314ARTFIG00380-le-japon-vu-du-ciel-avant-et-apres-le-tsunami.php

3.Nạn nhân

Nhat nan nhan 1
 nhat nan nhan 3nhat nan nhan 4
  nhat nan nhan 2

4. HOẠT ĐỘNG TICH CỰC  CỦA CÁC SỨ QUÁN CÁC NƯỚC
GIÚP CÔNG DÂN NƯỚC HỌ
như Phi luật tân đã cố gắng để tìm các công dân và trợ giúp những người cần về nước.
nhat nan nhan phi
5. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật bị chỉ trích đã chậm trễ trong việc trợ giúp công dân Việt Nam ở các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần
nhat nan nhan Vuet
Đại diện của một nhóm 50 lưu học sinh tại Đại học Tohoku ở Sendai thuộc tỉnh Miyagi nói với BBC " Tôi cũng có thúc giục sứ quán là cần có những kế hoạch phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra chứ không thể ngồi chờ được.Nhưng sứ quán nói họ không có kế hoạch gì cả. "
Gần như mọi người ở đây đều thất vọng và không trông chờ gì vào đại sứ quán nữa.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/03/110314_japan_vnembassy_what_help.shtml