Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

CÁO BẠCH CỦA CỤ LÊ QUANG LIÊM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY
                       --------------

                   CÁO BẠCH
   Đáp ứng lời yêu cầu của một số đông bà con “Dân oan” bị nhà cầm quyền CS lấy đất, lấy vườn, lấy nhà . . . Tôi đã đồng ý nhận nhiệm vụ Trưởng Phong Trào Dân Oan để hợp tác với bà con đòi lại những gì đã bị tước đoạt một cách áp bức và phi luật pháp vì tôi cũng là một “dân oan”bị nhà cầm quyền CS tịch thu


toàn bộ tài sản hằng ngàn tỷ từ sau ngày 30-4-75 và đã khiếu nại suốt 25 năm dài nhưng cấp thẩm quyền CS, có mắt nhưng như không thấy, có tai nhưng như chẳng muốn nghe, không hề giải quyết gì hết, trong lúc những quyền LUẬT KHIẾU NẠI, Tố Cáo, Pháp Lịnh Tố Cáo, v.v. . . để trên bàn giấy của tôi đã bị mọt ăn rã ra từng mảnh.
 Nhìn vào quyển Hiến Pháp nước CHXHCNVN, Điều 2, qua những dòng chữ: NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN. TẤT CẢ QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC THUỘC VỀ NHÂN DÂN ...    Rồi nhìn sang Điều 12: NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ XÃ HỘI BẰNG PHÁP LUẬT . . . Trong lúc tôi đang viết đơn khiếu nại thứ 62 để đòi lại nhà đất, bỗng nhiên tôi cảm thấy bàng hoàng như đang nằm mộng.
“Sống làm việc theo Hiến Pháp và Luật Pháp” của chế độ CHXHCNVN là như thế ấy ! ! !
Rồi từ năm thứ 20 trong 25 năm khiếu nại, việc khiếu nại về nhà đất của tôi, tôi chỉ khiếu nại cầm chừng mà thôi, vì tôi đã thấy rõ cái bản chất của đảng CSVN là “TRONG LỪA NGOÀI BỊP” có cố công theo đuổi việc khiếu nại thì cũng là luống công vô ích. 
Nay, một số bà con “Dân oan” đến yêu cầu và khích lệ tôi với tinh thần “HỢP PHỐ HOÀN CHÂU” và “SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG” làm tôi cảm thấy: “có lẽ đã đến lúc”.
Hơn nữa, với tấm lòng “vị tha” của một Phật tử, với tâm hồn Học Phật Tu Nhân của một tín đồ PGHH:
Nghiêng hai vai gánh nặng non sông,
Vớt trăm họ lầm than bể khổ.
Tôi cảm thấy nên làm những gì có thể làm được để giúp người, cho nên tôi sẵn sàng hợp tác để phát triển phong trào “Dân Oan”.
                          *
                     *         *
Song song với Cáo Bạch này, tôi cũng gởi một ĐƠN KHIẾU NẠI SỐ 1 , vì có lẽ phải gởi đến hằng chục đơn khiếu nại mới có thể tạm gọi là “vơi” được những gì u uất trong lòng người dân đen qua năm tàn tháng lụn.
Để phong phú hóa nguồn tư liệu “Tiếng cứu kêu của Dân oan” tôi xin đề nghị toàn thể bà con dân oan nhín chút thời giờ viết lại những gì liên hệ đến việc bị lấy đất, lấy nhà nhất là trong những trường hợp cướp đoạt trắng trợn phi luật pháp, vô nhân đạo để tôi tổng hợp và công bố trước thế giới tự do hầu phơi bày cái mặt thật của một chế độ độc tài toàn trị, chà đạp lên quyền làm người của gần 90 triệu dân mang dòng máu con Hồng cháu Lạc.
Tôi thành khẩn và tha thiết kêu gọi toàn thể đồng bào trong mọi giai tầng xã hội trong nước và toàn thể đồng hương Việt kiều ở hải ngoại, trong tinh thần “máu chảy ruột mềm” xin nhũ tình thương hỗ trợ đám “Dân oan” chúng tôi, là những người bất hạnh đã bị cường quyền bạo lực cướp đoạt tài sản, hiện đang sống trong một cuộc sống dở sống dở chết, sống không nhà ở, chết không đất chôn, lang thang lưới thưới, đầu đường xó chợ. . .
Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Nguyện cầu ơn trên Trời Phật hộ độ chúng con.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
              
Việt Nam,ngày 28-10-2011                                                                                                      LÊ QUANG LIÊM