Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

HÀI CỐT TỬ SĨ QLVNCH

Fr: Minh Nguyen* Tap chi Dan Van* Linda77snow
Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại NHA TRANG,tỉnh KHÁNH HÒA có thẻ bài ghi rõ:
Họ tên :
NGUYỄN VĨNH LÂN
Số quân : 681137969
Loại máu : O +

Nếu ai là thân nhân của quân nhân nói trên ,xin liên lạc:
Ni sư Thông Mẫn
Đ.T 0935.899.347
XIN TIẾP TAY PHỔ BIẾN THẬT RỘNG RÃI - CHÂN THÀNH CẢM TẠ
TẠP CHÍ DÂN VẬN
POSTFACH 50 01 62
44871 BOCHUM – GERMANY
Email: tapchidanvan@yahoo.de