Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

TIN BUỒN

Fr: BMH*Trinh van Ngoc*Loan Phan
Được tin :
    Ông TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG
*Chủ nhân chiếc tầu Truờng Xuân  đã chở hơn 4,000 đồng bào tị nạn CS đến bến bờ tự do, sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975,

*Gíám Đốc Khách Sạn Carter tại Thành Phố New York đã nhiệt tình giúp nạn nhân vụ khủng bố 9-11, vụ bão Katrina,phong trào yểm trợ chiến sĩ LýTống cũng như đồng hương khắp nơi về Thành Phố New York diễn hành được nghỉ tại khách sạn Carter miễn phí,
từ trần vào lúc 07 giờ  chiều ngày 06 tháng 05 năm 2012 ,nhằm ngảy 16-04 năm Nhâm Thìn tại  Khách Sạn Carter Thành Phố New York, Hoa Kỳ .
Hưởng thọ 83 tuổi.
                  FuneralWreath