Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

BIỂU TÌNH VIỆT PHI VÌ BIỂN ĐÔNG ?

china stop

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt và Philippines dự định cùng tập hợp ngày 21/8 trước đài kỷ niệm Mục Sư Martin Luther King tại Washington DC  kêu gọi Trung Quốc “hãy tự kiềm chế, giữ đúng giới hạn và vị trí của mình trong cộng đồng thế giới, không bạo động, và không được vi phạm chủ quyền của các nước bạn về lãnh thổ”.

Thông cáo báo chí tiếng Việt “yêu cầu các Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ hãy nhanh chóng chuẩn nhận Công Pháp Quốc Tế Luật Biển (UNCLOS), để bảo vệ quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ, cùng lúc hỗ trợ hòa bình và an ninh toàn thế giới”.

Thông cáo này kêu gọi “với cách tẩy chay hàng hoá do các Doanh Nghiệp Nhà Nước Trung Cộng sản xuất bằng sự vi phạm nhân quyền tàn tệ, chúng ta có thể giúp nhân dân Trung Hoa thoát khỏi ách nô lệ, sự đàn áp bóc lột tàn nhẫn của Cộng Sản Trung Quốc.

“Đã đến lúc người Mỹ chúng ta mạnh dạn tẩy chay hàng hoá do Trung Cộng sản xuất, và chỉ mua hàng do chính người Hoa Kỳ làm ra,”

Những người tham dự đề nghị “nên thử bắt đầu” bằng một buổi sinh hoạt như ngày 21/8 tới đây,“nếu thành công… có thể lấy kinh nghiệm này phổ biến sang các địa phương khác”.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/08/120818_viet_phil_rally_plan.shtml