Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

TÌM SỰ SỐNG TRÊN SAO HỎA

Sao Hỏa và trái đất đều là những hành tinh trẻ bởi chúng hình thành cùng một thời gian. Cả sao Hỏa và trái đất đều có nhiều điểm giống nhau, cả hai đều ẩm ướt và có nhiều điều kiện thuận lợi cho các tế bào sinh vật phát triển. Muốn tìm hiểu về môi trường trên sao Hỏa xem có thích hợp cho sự sống hay không, vào cuối năm 2011 NASA dã phóng tàu vũ trụ mang theo robot tự hành Curiosity tới hành tinh này. Ngày 6 tháng 8 vửa qua robot tự hành Curiosity dã hạ an toàn xuống sao Hỏa và sẽ thực hiện một chiến lược mới của NASA trong công cuỗc di tìm sự sống bên ngoài trái dầt.
  Robot Curiosity sẽ thăm dò địa chất nơi được gọi là hố Gale, rộng 154km vuông, tọa lạc ở phía nam đường xích đạo của sao Hỏa. Các nhà khoa học tin rằng hố Gale được hình thành cách đây từ 3,5 tỷ đến 3,8 tỷ triệu năm, khi sao Hỏa, trái đất và các hành tinh khác trong hệ mặt trời thường xuyên va chạm với các thiên thạch Bài dưới dây bàn vể Chượng trình Mars Science Laboratory thăm dò sao Hỏa này http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_491.htm