Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

NHỮNG THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG

Thời báo- Trong 5 thành phố được gọi là đáng sống (liveable cities) nhất trên thế giới, có đến ba thành phố ở Canada. alt  Theo bản nghiên cứu của tạp chí the Economist Inteligence Unit vừa phổ biến thì ba thành phố của Canada là thành phố Vancouver, Toronto và Calgary đứng trong số 5 thành phố hàng đầu trên thế giới .
Tạp chí the Economist khảo sát điều kiện sinh sống của 140 thành phố trên thế giới dựa vào 30 yếu tố. Những yếu tố được khảo sát như bảo hiểm y tế, đường xá cầu cống, môi trường, văn hóa, an ninh.v.v. trên thang điểm 100. 10 thành phố được xếp hàng đầu theo thứ tự : -Thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi được 97.5 điểm -Thành phố  Vienna, Áo, 97.4 -Thành phố Vancouver, Canada 97.3 -Thành phố Toronto, Canada 97.2 -Thành phố Calgary, Canada 96.6 -Thành phố Adelaide, Úc 96.6 -Thành phố Sydney, Úc 96.1 -Thành phố Helsinki, Phần Lan 96 -Thành phố Perth, Úc 95.9 -Thành phố Aukland, Tân Tây Lan 95.7