Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

KÍNH THIÊN VĂN VÀ SỰ KHÁM PHÁ VŨ TRỤ

Thiên văn học là một ngành học mà những dụng cụ quan sát vũ trụ phải được cải tiến ngày càng hoàn hảo để tầm nhìn được ngày càng xa hơn..
 Dù lĩnh vực khoa học thiên văn đã có bước tiến dài trong việc tìm hiểu bản chất và nội dung của vũ trụ, vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết như sự tạo thành sao và hành tinh, sự sống trong vũ trụ, bản chất của vật chất tối và năng lượng tối , sự hài hòa giữa những hằng số vật lý, số phận cuối cùng của vũ trụ
    Vì vậy kính thiên văn ( kính viễn vọng) hiện là một ngành đang phát triển mạnh Các kính thiên văn càng ngày càng to lớn hơn, càng cầu kỳ hơn và đã có cả những kính trong không gian.
Bài dưới dây giới thiệu dự án kính thiên văn vô tuyến SKA lớn nhất thế giới sẽ dược thiết lập tại Nam Phi-Úc
 
( the Square Kilometre Array telescope split between Australia and South Africa)        


  kính thiên văn vô tuyến lớn nhất RadioAstron dang hoạt dộng trong không gian. http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_490.htm