Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

NHẮN TIN KHẨN

From: BMH* muoisau
   Xin chuyển đến Quý bạn
Nếu Qúy bạn biết Cô Võ Kim Cúc, xin vui lòng nhắn tin :
Thân phụ của Cô là Thượng Sĩ Võ Văn Đào/Liên đoàn 5 BĐQ,hiện đang nằm trong
Hospice của Providence từ 26/7/2012.

Ông đang lâm trọng bệnh, mong muốn gặp Cô Võ Kim Cúc,người con gái duy nhất trước khi lìa đời... 
Đồng thời Ông cũng nhắc đến người bạn tên là Nguyễn Khải ở California.

Xin liên lạc : *tony.t.nguyen@us.army.mil
hay cell # 503-473-5091
*muoisau tranmuoisau@gmail.com