Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

PHÁT MINH MƠÍ VỀ PHẪU THUẬT

Phẫu thuật mã hóa mầu (color-coded surgery)
Những nhà phẫu thuật được dạy từ sách vở với các lọai mô được mã hóa bằng màu cho tiện lợi, nhưng đó không phải là những gì được thấy trong thực tế -- cho đến hiện nay. Tai TEDMED Giáo sư Bác sĩ Quyên Nguyễn thuộc Đại học UCSD (California, Hoa kỳ) minh họa làm thế nào một phân tử đánh dấu có thể làm những khối u sáng lên dưới ánh đèn neon xanh lá, chỉ cho những nhà phẫu thuật chính xác nơi để cắt.
Mời qúi vị xem chi tiết trong bài dưới đây :
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_154.htm