Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

TIN VUI

Fr: BMH*Loan Phan
Diane Trần đã được xóa hồ sơ phạm tội (criminal record) ra khỏi hồ sơ lý lịch cá nhân của cô
Cali Today News 30/5/2012  Nguyen Duong Bản tin mới nhất của đài truyền hình KHOU 11 News ở Houston vào lúc 5:19 phút cho biết chánh án của quận hạt Montgomery đã chính thức hủy bỏ bản án đối với cô Diane Trần, xóa hồ sơ phạm tội (criminal record) ra khỏi hồ sơ lý lịch cá nhân của cô.
131975995[1] 

Tưởng cũng nên nhắc lại cô Diane Trần đã bị xử tù 1 ngày, đóng phạt 100 Mỹ kim, vì đã bỏ học 18 ngày trong niên khóa này. Bản án đã bị dư luận phản ứng rộng khắp vì hoàn cảnh của cô Diane Trần thật đáng được thông cảm.
http://caonienbachhac2011.blogspot.ca/2012/05/xin-to-bay-thuong-xot-oi-voi-nu-sinh.html#more