Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

TÀU VŨ TRỤ TƯ NHÂN CỦA HOA KỲ

Tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên đã kết nối với trạm không gian quốc tế
Sau khi chượng trình tàu con thoi của NASA (Hoa kỳ)chấm dứt vào tháng 7/2011, nước Nga giữ độc quyền về việc đưa người lên tram không gian quốc tế ISS và tiền mua một chỗ ngồi trên tàu vũ trụ Soyuz cũa Nga lên tới 63 triệu mỹ kim
TRAM KHON G GIAN
Để khôi phục lại các chuyến bay vào vũ trụ, NASA đả ký hợp đồng với SpaceX --- công ty tư nhân sở hữu của tỉ phú internet Elon Musk-- để sản xuất tàu vũ trụ Dragon mà sứ mạng trước mắt là vận chuyển hàng hoá lên trạm không gian quốc tế
Ngày 22 tháng 5 vửa qua con tảu Dragon không người lái đẩu tiên đả được phóng từ bệ phóng ở Florida và đả ráp nối thành công với ISS vào ngày 25 tháng 5.

   Sự kiện tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên được phóng thành công là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược mới vể phát triển tàu vũ trụ của Hoa kỳ --- chiến lược chuyển việc sản xuất tàu vũ trụ từ các công ty, tập đoàn lớn và chính phủ trước đây sang các công ty tư nhân, như SpaceX hiện nay.
Sau sứ mệnh lịch sử này, SpaceX sẽ phát triển con tàu Dragon trở thành tàu vũ trụ có người lái để bay đến ISS trước năm 2015, nhằm cạnh tranh với Nga, nước đang giữ độc quyền trong việc đưa người lên không gian
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_404.htm