Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

CƯỜI CHÚT CHƠI

  1/ MUỐN SỐNG LÂU,LUÔN LUÔN CƯỜI HA HẢ
Trong một cuộc khảo sát mới đây vể bí quyết trường sinh, các cụ cao niên bách tuế (100 tuổi) được hỏi muốn ngồi  cùng bàn tiệc với ai?
Đa số chọn Betty White,nữ diễn viên hài nổi tiếng trong nhóm Golden Girls.
Từ đó rút ra kết luận : cười là yếu tố chung của những người trường thọ.Vậy muốn sống lâu, ta phai luôn luôn cười ha hả.
                      

   GOLDEN GIRLS REUNION 2003


Nếu thấy hợp khẩu vị ,quí bạn có thể xem tiếp
từ tập 2 đến tập 9 .

2/ CHUYỆN CƯỜI
Fr: Trang Tran
* Vị mục sư nọ  có  bộ răng giả mới. Buổi thuyết giảng ngày chủ nhật đầu , ông chỉ nói trong 8 phút. Ngày chủ nhật thứ hai , ông nói trong 10 phút. Nhưng ngày chủ nhật thứ ba, ông đã nói liên tu trong 2 giờ 48 phút mà vẫn không chịu dứt .
Giáo đoàn phải bu quanh bục giảng để  lôi ông xuống. Sau đó  hỏi ông cái gì đã làm ông thuyết giảng dai đến thế.
Ông mục sư giải thích : buổi thuyết giảng ngày chủ nhật đầu , lợi ông đau vì bộ răng giả khiến ông chỉ nói được có 8 phút. Ngày chủ nhât thứ hai, lợi vẩn cỏn đau lắm, nên ông chỉ nói được 10 phút. Nhưng ngày chủ nhật thứ ba, ông nói liên tu bất tận vì đã đeo lầm bộ răng giả của bà mục sư.

*A pastor goes to the dentist to get a new set of false teeth. On the first Sunday after he gets his new teeth, he talks for only eight minutes. On the second Sunday, he talks for only ten minutes. But....the following Sunday, he talks for 2 hours and 48 minutes. The congregation had to mob him to get him down from the pulpit and they asked him what had happened to cause that.
The pastor explained that the first Sunday his gums hurt so bad he couldn't talk for more than 8 minutes. The second Sunday his gums hurt too much again to talk for more than 10 minutes. But, on the third Sunday, he put his wife's teeth in by mistake and he couldn't shut up...

* Un pasteur allait chez le dentiste pour avoir un nouveau dentier. Le premier dimanche, après qu’il eût son dentier il sermonnait seulement 8 minutes. Le second il parlait pendant 10 minutes. Mais le dimanche suivant, il parlait pendant 2 heures 48 minutes. L’assemblée dut le forcer à quitter la chaire et lui demandait ce qui lui arrivait.
Il expliquait que le premier dimanche ses gencives lui faisait tellement mal qu’il ne pût parler que 8 minutes. Le second dimanche ses gencives lui faisait encore tellement mal qu’il ne pût parler que 10 minutes. Mais au troisième dimanche, il commit l’erreur de mettre le dentier de sa femme et il ne put plus s’arrêter de parler….
* Vị mục sư nọ  có một bộ răng giả mới. Buổi thuyết giảng ngày chủ nhật đầu , ông chỉ nói trong 8 phút. Ngày chủ nhật thứ hai , ông nói trong 10 phút. Nhưng ngày chủ nhật thứ ba, ông đã nói liên tu trong 2 giờ 48 phút mà vẫn không dứt được.
Giáo đoàn đã bu quanh bục giảng để  lôi ông xuống. Sau đó  hỏi ông cái gì đã làm ông thuyết giảng dai đến thế.
Ông giải thích buổi thuyết giảng ngày chủ nhật đầu , lợi ông đau vì bộ răng giả nên ông chỉ nói được có 8 phút. Ngày chủ nhât thứ hai, lợi vẩn cỏn đau lắm nên ông chỉ nói được 10 phút, Nhưng ngày chủ nhật thứ ba, ông nói liên tu bất tận vì đã đeo lầm bộ răng giả của bà mục sư.