Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

LẠI SÁU CÂU VỌNG CỔ ?

“Tôi muốn nghe sự thật chứ không phải  những lời hoa mỹ...
Tôi là đại biểu của dân, phải nghe để hiểu lòng dân đang muốn gì ở Ðảng, ở Nhà nước, ở các nhà lãnh đạo đất nước, ở hiện tại và trong tương lai của đất nước.

(Chủ tịch nước Trương tấn Sang nói với báo Tuổi Trẻ sau cuộc tiếp xúc với cử tri )
chu tich nha nuoc

Theo VietNam.net, sáng 25/6 chủ tich nước Trưong tấn Sang dã mở một cuộc tiếp xúc cử tri ở hai quân 1 và 4 TP Ho chí Minh.
Ở cả hai quân,nhiều cử tri bày tỏ chưa hài lòng trong công tác quản lý, kinh doanh của các tập đoàn kinh tế lớn gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng mà không có ai chịu trách nhiệm. Đặc biệt là chưa có một lời giải thích rõ ràng và chưa có ai chịu trách nhiệm về những vụ việc như Vinashin, Vinalines, tăng thu phí, việc bổ nhiệm cán bộ, việc người nước ngoài có mặt tại những vùng “nhạy cảm” về an ninh, quốc phòng và chi tiêu công…
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận kiến nghị của cử tri và nhấn mạnh: về trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng và các thành viên Chính phủ, xung quanh vấn đề thất thoát, lỗ lãi của các tập đoàn, tổng công ty; vấn đề bổ nhiệm cán bộ…  trong quá trình kiểm điểm theo tinh thần của nghị quyết TƯ 4 tới đây chắc chắn sẽ được làm rõ. Bên cạnh việc kiểm điểm, sẽ có bỏ phiếu tín nhiệm những chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đây là một cơ chế kiểm soát chặt chẽ cán bộ. 
“Tất cả chúng ta phải có trách nhiệm với đất nước, với Đảng, với nhân dân, với bộ máy này. Chúng ta đã phải đổ nhiều xương máu mới có được. Nên khi có dịp nói thì hãy nói một cách trung thực, nói rất thẳng, dù lời thật mất lòng”.
Tuy nhiên, theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, có một số cử tri, khi gặp riêng thì nói rất thẳng, nhưng khi Đảng, Nhà nước yêu cầu lại không dám nói. “Chúng tôi cũng cảm thấy có lỗi để cho dân và đảng viên sợ, nhưng mặt khác, đảng viên và người dân cũng phải có trách nhiệm của mình, không thể thụ động. Tại sao người khác nói mà mình không dám nói? Phải nói để sáng rõ và có một chân lý. Biết mà không nói là có lỗi rất lớn, nếu là dân thì có lỗi với đất nước, đảng viên thì có lỗi với Đảng. Nếu tất cả chúng ta sợ hết thì đất nước sẽ như thế nào, Đảng sẽ ra sao? Không thể được đâu, phải hành động thôi!”.