Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ

Fr: Nu Hoang*Kim Au*Luan Nguyen
Thư Mời Họp Khoáng Đại
V/v Xây Dưng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ
                            (Kính Nhờ Phổ Biến)
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant

3221 Beltline Rd., Garland, TX 75044
2117 Roosevelt Dr., Dalworthington Gardens, TX 76013

THƯ MỜI HỌP KHOÁNG ĐẠI
Trích Yếu: V/v Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Arlington, TX

Ngày 25 tháng 6 năm 2012

Kính gởi: - Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
- Quý Liên Hội Chiến Sĩ VNCH-DFW, Hội Đoàn, Đoàn Thể
- Quý cơ quan truyền thông
- Qúy đồng hương

Kính thưa quý vị,
Ước mơ xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ là một ước mơ được ấp ủ trong tim, trong tâm tưởng của các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như tập thể Người Việt Quốc Gia tại vùng DFW từ bấy lâu nay. Điều này sắp trở thành hiện thực với sự ra đời của tổ chức Heroes of South Vietnam Memorial Foundation dưới sự lãnh đạo của BS Đàng Thiện Hưng. Gần một năm qua, tổ chức Heroes of South Vietnam Memorial Foundation đã không ngừng xúc tiến kế hoạch xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ nhằm vinh danh những quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ đã hy sinh xương máu bảo vệ Miền Nam Việt Nam.
Để công tác xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ sớm được thành công và được sự ủng hộ của mọi tầng lớp trong Cộng Đồng Việt Nam vùng DFW và North Texas, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi họp khoáng đại được tổ chức tại:
Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVQG Hạt Tarrant
2117 Roosevelt Dr., Dalworthington Gardens, TX 76013
Lúc 2:00PM Chủ Nhật, ngày 1 tháng 7 năm 2012
Trong dịp này, BS Đàng Thiện Hưng, thay mặt tổ chức Heroes of South Vietnam Memorial Foundation, sẽ trình bày dự án, kế hoạch và các công tác vận động trong thời gian qua.
Đây là một công tác quan trọng, có tính cách lịch sử và đánh dấu sự lớn mạnh của Cộng Đồng Việt Nam trong vùng. Một lần nữa, chúng tôi kính mong quý vị dành chút thời giờ đến tham dự buổi họp này để đạt được sự đồng thuận nhằm đẩy mạnh công tác này sớm được thành công.
Trân trọng kính chào đoàn kết.

Lê Lam Ngọc Nguyễn Kinh Luân
CT/CĐNVQG Dallas CT/CĐNVQG Hạt Tarrant