Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

TIN BUỒN

Fr:BMH
Ông TIẾT LƯƠNG ĐỨC
nguyên Trung Tá  QLVNCH  

nguyên Chỉ Huy Trưởng Đặc Khu Rừng Sát
đã từ trần ngày 19 tháng 6, 2012,
tại Orange County, Nam California .
Hưởng Thượng Thọ 89 tuổi.

                 Funeral wreath thanh kinh

Linh cửu hiện được quàn tại:
Queen Of Heaven Mortuary 2161 S. Fullerton Road
Rowland Heights, CA 91748
Tel: 626-964-1291
** Thăm viếng :Ngày Chủ Nhật , 24 tháng 6, 2012 từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối

** Lễ An Táng Ngày Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012.
vào lúc 1 giờ chiều


Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc ái nữ của
Tr. Tá Tiết Lương Đức là

        bà Tiết Kim Nga ĐT# 703-405-9744