Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

BỆNH TẬT VÀ TUỔI GIÀ

 Hiện nay tuyệt đại đa số là chết vì bệnh, rất ít người bị chết vì già. Lẽ ra phải tuyệt đại đa số chết vì già, còn thiểu số chết vì bệnh.

Hiện tượng cực kỳ bất bình thường này đòi hỏi chúng ta phải mau chóng sửa chữa.. Đại bộ phận chúng ta không biết gì đến giữ gìn sức khoe, sống được sao hay vậy. Tuyệt đại bộ phận người chết bệnh là rất đau khổ.

  Vỉ vậy mong rằng mọi người đều coi trọng công tác giữ gìn sức khoẻ. Bài dưới đây trình bày một số kết quả nghiên cứu cho thấy làm sao có thể thực hiện điều này
http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_184.htm