Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

HÀI CỐT CHIẾN SĨ QLVNCH

Fr: Xuan cuc Dinh* Sung Truong*Minh Thien*Mai Tran* Hiep Le*Gia Cao* Lo giang Tran*Giang Tran*Trung Bui*Nguyen Minh*Luy Nguyen*Ngattpham* 

Chúng tôi có tìm thấy một hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại NHA TRANG, thuộc tỉnh KHÁNH HÒA có thẻ bài ghi rõ:
*Họ tên : NGUYỄN VĨNH LÂN

*Số quân :   681137969*
*Loại máu : O +


Nếu ai là thân nhân của quân nhân nói trên xin vui lòng  liên lạc Đ.T 0935.899.347 gặp Ni sư Thông Mẫn .
Nhờ quý vị chuyển E-mail nầy đến những người mình quen biết may ra chúng ta có thể tìm được thân nhân của người chiến sĩ VNCH nầy.
Xin cám ơn.
__._,_.___