Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

ÓC SÁNG TẠO TÀI TÌNH CỦA MỘT HOẠ SĨ

Fr: Ngoc san Pham*Nga Pham *Tweety Nguyen
Lấy cảm hứng từ những hình ảnh hoa, quả, củ, thậm chí cả rễ cây, họa sĩ Guiseppe Arcimboldo Klaus

 Enrique Gerdes  đã tạo thành những bức chân dung rất có hồn .Ông đã mất 3 ngày để hoàn thành những tác phẩm thật tài tình dưới đây:
 
 Những bức chân dung được xếp bằng các loại hoa rất đẹp.
 
 
 
 
 
 
 
 
  Những củ, quả đa màusắc , cả đến những rể cây vô tri cũng đã trở nên có hồn dưới bàn tay tài tình của nhà nghệ sĩ.