Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

GIẢI TRÍ

Fr: Cau Do 
1. NHỮNG “VALET PARKING”
tân tiến trong tương lai ở các thương xá, chung cư...
Chỉ cần một tâm cạc thôi là khi  vào bạn  khỏi cần  chui qua các tầng hầm tìm chỗ đậu xe và khi ra bạn khỏi mất công cuốc bộ lấy xe rồi lái  ra…

Mời xem link :
http://www.woehr. de/de/projekte/ madrid_m710/ index.htm
2. CARNAVAL TROPICAL de PARIS 7/7/2012  (569 pictures)
Chưa bao giờ có một cuộc diển hành khí thế như vầy: đang đi nửa đoạn đường dài 5km., bỗng trời giáng  bị một trận mưa to dử dội, nhưng đoàn diển hành vẩn tiếp tục đội mưa tiến tới .

https://picasaweb.google.com/111191845403094893538/CarnavalTropicalDeParis2012