Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

TIN KHẨN : CHA ĐÃ QUA ĐỜI,CON Ở DÂU ?


Fr: Linda77snow
Hải Quân Trung Tá Nguyễn Thiện Nhựt (NOEL),
khóa 3 SQHQ (Đệ Nhị Bắc Giải),từ trần tại Bệnh Viện Corner Stone (Houston), hơn 2 tuần lễ nhưng không có thân nhân đến nhận xác. Được biết NT Nguyễn Thiện Nhựt có hai người con ở California, nhưng không ai biết biết địa chỉ...
Xin Quý Vị, Quý NT và CH, vui lòng giúp đỡ tìm kiếm,
và tiếp tay phổ biến tin này thật rộng rãi...
         Chân thành cảm tạ.
Liên lạc: CH HỒ MINH (North Virginia) : 703-424-5762
__._,_.___