Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

GIẢI TRÍ CUỐI TUẦN

 Fr: Huy Nguyen*Loan Phan* Tweety Nguyen*Kim Oanh P
1) Best hats juggling
* www.youtube.com/embed/spofqnCGVOI"
** http://www.youtube.com/embed/z8qFBvnUGSM
2) Màn trình diễn bida  ảo diệu của cao thủ người Mỹ, Florian Kohler.
http://vietnamnettv.vn/me-hoac-man-danh-bida-qua-co-the-my-nhan-a20140128131601919-c101.html?utm_source=BoxNhung_vietnamnet.vn&utm_medium=BoxNhung_vietnamnet.vn&utm_campaign=BoxNhung_Bottom
                                       computer lien laccao nien danh computer