Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

TIN TỨC CAO NIÊN

Bản tin ngày 15 tháng hai năm 20141-Trong thế giới văn minh hiện nay lái được xe hơi và có xe mà lái --nhất là khi tuổi đã xế chiều ---thì quả thật  là điều đáng mừng. Tuy nhiên trong khi lái xe có thể xẫy ra những t ỉnh huống nguy cấp mà chúng ta cẩn phải biết cách đối phó.
 Bài viết dưới đây có thễ giúp ích cho chúng ta rất nhiều:           http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_604.htm
2- Giới phụ nữ  có những yếu tố rủi ro bị đột quỵ riêng biệt hoặc thuờng hay xẫy ra cho họ hơn là cho nam giới. Những yếu tố đó là gì được trình bày trong bài dưới đây           http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_559.htm
Theo một nghiên cứu mới đây tập thể dục vừa phải và đểu đặn có thễ giảm  rủi ro bị đột quỵ cho giới phụ nữ                 http://tintuccaonien.com/docs/docs_5/5_1_112.htm
3- Kỳ hoa dị thảo                http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_605.htm
và những trái cây dị dạng do ảnh hượng của tai biến phóng xạ tại Fukusima, Nhật   http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_372.htm

---
  http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_372.htm