Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

TIN TUC CAO NIÊN

Bản tin 8 tháng 2 năm 2014

1- Vào năm 2030, một phần tư binh sĩ dự trù sẽ được thay thế bởi rô-bốt. Kế hoạch này ra sao, mời qúi vị đọc bài viết dưới đây:

http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_602.htm

2- Từ trước tới nay mức cholesterol LDL (xấu) trên 100mg/dL được coi là có nguy cơ gây nguy hại cho tim, và bác sĩ được khuyến cáo nên kê toa cho bệnh nhân uống thuốc hạ cholesterol statin. Nhưng theo các hướng dẩn mới thì việc đánh giá rủi ro bị bệnh tim không những chỉ dưa vào mức cholesterol LDL không thôi mà còn vào nhiều yếu tố khác

http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_558.htm

Chính vì thể theo các hướng dẫn mới nhiều ngưởi tuy mức cholesterol dưới 100mg/dL nhưng vẩn cần phải uống thuốc statin

http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_260.htm