Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM HỌP MẶT THẾ GIỚI 2014

Fr: Nhat Lung
Thông Báo Trại Họp Bạn Thế Giới Hướng Đạo Việt Nam 2014
alt Name : Trại Thẳng Tiến 10alt  (TT10)
Sói Già Trấn Sơn Nam - Nam Định trình bầy
Ghi danh online at http://www.thangtien10.net/

Trại Họp Bạn Thế Giới Hướng Đạo Việt Nam 2014 sẽ được tổ chức tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ bắt đầu từ June 29 đến July 5 , 2014 .
(The 10th International Vietnamese Scout Jamboree will be held near Houston, Texas, USA from June 29 thru July 5, 2014).
Ghi lại về Trại Thẳng Tiến 9 (TT9): Năm 2009 tại California với ba ngàn (3,000) hướng đạo sinh Việt Nam khắp nơi trên thế giới đã về tham dự .

Trại họp mặt TT10 năm nay (2014) chỉ cách nhà King Kong 6 miles và tệ xá của KK luôn hân hoan chào đón các bạn.

http://ivsquangngai.org/showthread.php?824-2014_Thông-Báo-Trại-Họp-Bạn-Thế-Giới-Hướng-Đạo-Việt-Nam-2014
Mong gặp lại các bạn tại Houston.

Địa chỉ liên lạc :  Trại Trưởng Ngô Vinh Khoa
    email : TT10.INBOX@gmail.com or
  
website:www.THANGTIEN10.com                  
Xin thông báo cùng các bạn
TABTT
Bò Tót Hăng Hái
Nguyễn Văn Kông - HDS, Houston, Texas

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~