Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

DÀM VĨNH HƯNG DÃ BỊ XOÁ TÊN KHỎI SHOW

Ông Nguyễn Đình Toàn, chủ tịch cộng đồng người Việt tại Philadelphia và  bầu show dã dat tới thỏa thuận xoá tên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khỏi show dêm 18/8 diễn tại Harrah's Casino, Philadellphia.   
Đm Vĩnh Hưng
Văn công Đàm Vĩnh Hưng dã gây sự chống đối của cộng đồng gốc Việt tại đây
Theo một cộng tác viên của BBC Tiếng Việt trong vùng, các nhân vật lãnh đạo cộng đồng ở khắp nơi có Đàm Vĩnh Hưng đi qua cũng bị áp lực quần chúng và từ các hội đoàn chống Cộng. Họ cho rằng phải có những phản ứng về việc Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ biểu diễn trong lúc Lý Tống đang ngồi tù. Cảm tình vẫn dành cho Lý Tống là điều một thực tế không thể bỏ qua.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/08/120808_damvinhhung_cancelled.shtml