Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

LHQ BÊNH VỬC ĐIẾU CÀY VÀ CÁC BLOGGER

Văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 3/8 bày tỏ lo ngại trước tin tức nói blogger và người dùng internet bị cấm đoán bày tỏ quan điểm tự do ở Việt Nam.

B Ravina Shamdasani

Bà Ravina Shamdasani, phát ngôn nhân của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền (OHCHR),    bày tỏ quan điểm với các phóng viên ở Geneva."Chúng tôi lo ngại dường như không gian để tự do bày tỏ ngày càng bị hạn chế ở Việt Nam." http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/08/120804_ohchr_dieucay_reax.shtml