Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

DU HÀNH VƯỢT THỜI GIAN

Phải chăng du hành vượt thời gian sẽ trở thành hiện thực       Cơ Quan NASA (Hoa kỳ) đang lên kế hoạch khám phá những cổng từ ( magnetic portals) nối liền trái đất với mặt trời, với hy vọng một ngày nào đó có thể biến giấc mơ du hành vượt thời gian thành sự thật. Chi tiết về kế hoach MMS của NASA, được trỉnh bày trong bài : http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_489.htm