Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

CỘNG DỒNG NAM CALI VỚI BÁO NGƯỜI VIỆT

6 giờ chiều thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2012 tại phòng hội Thư Viện Việt Nam, khoảng 200 đại diện các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng, qúy vị  nhân sĩ, các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí tham dự để nghe ban tổ chức trình bày thư trả lời của Báo Người Việt về Bản Lên Tiếng 5 điểm do 137 Hội Đoàn đã ký gởi cho báo Người Việt trước đây.


Chủ tọa đoàn gồm một số đại diện các tổ chức có: Ông Trần Quan An, Ông Phan Tấn Ngưu, Luật Sư Trần Sơn Hà, Ông Lê Thiện Truyền, Ông Lê Hữu Đức, Mục Sư David Huỳnh, Ông Phan Kỳ Nhơn và Thư Ký: Bà Trần Thanh Hiền.
Nhiều ý kiến của qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể nói chung không bằng lòng với thư trả lời của báo Người Việt.
Sau khi tổng hợp các ý kiến Ông Phan Kỳ Nhơn đã đưa ra kết luận:
"Thư trả lời không trung thực, không đúng theo yêu cầu vào những điểm mà chúng ta nêu ra.Vì vậy ông cho biết chờ tổng hợp ý kiến 137 hội đoàn sẽ có quyết định chung chính thức một bản công bố và sẽ có phương pháp đối phó hữu hiệu hơn. Trong khi chờ đợi, ông hoan nghinh tất cả những cuộc biểu tình chống tay sai, chống cộng sản.

Thông báo:  1) Dêm thắp nến cầu nguyện cho Bà Đặng Thị Kim Liêng,sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối Thứ Năm ngày 9 tháng 8 năm 2012 trước khu Thương Xá Phứớc Lộc Thọ với mục dích:
- phản đối nhà cầm quyền cộng sản đang giam giữ con bà là Chị Tạ Phong Tần

- hỗ trợ cho các phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ tại Việt Nam.
2) Công dồng dang xúc tiến phối hợp với cộng đồng Phi Luật Tân tổ chức biểu tình trước tòa Lãnh Sự Trung Cộng tại Los Angeles để phản đối sự xâm lăng lãnh hải đang diễn ra tại biển Đông. Mọi chi tiết sẽ thông báo sau.
3) Ông Phan Tấn Ngưu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ cho biết, Liên Hội đã lên tiếng yêu cầu Báo Người Việt ngưng đăng quảng cáo về "Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh."


Điện thoại liên lạc:
Ông Phan Kỳ Nhơn (714) 548-0440
Ông Phan tấn Ngưu (714) 230-9602