Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

TRÙNG TU NGHIÃ TRANG THUYỀN NHÂN VÙNG ĐÔNG NAM Á

 Fr: Peace Center     
       DẠ TIỆC – VĂN NGHỆ GÂY QUỸ
 trùng tu Nghĩa trang Thuyền nhân vùng  Đông Nam Á
  Kính nhờ các Diễn đàn bạn và thân hữu phổ biến email này càng rộng càng tốt:
   Trong nỗ lực gây quỹ để hoàn tất công trình trùng tu mộ phần thuyền nhân vào năm 2015, được sự hỗ trợ của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt và các Hội đoàn Đoàn thể chúng tôi quyết định thực hiện

  NGHIA TRANG THUYEN NHAN  Dạ tiệc & Văn nghệ Gây quỹ với các chi tiết như sau:

- Thời gian: lúc 19g00 tối Chủ Nhật ngày 16-9-2012 - Địa điểm: nhà hàng Thần Tài (Fortune Restaurant), khu Eden, Falls Church, Virginia. - Giá vé: đồng hạng 35$. Vé có sẵn tại Nhà hàng Little Saigon và DC Sandwiches hay Bánh mì Như Lan trong khu Eden, và cũng có sẵn tại cửa ra vào đêm gây quỹ.
- Ca sĩ: Phương Hồng Quế (Cali), Sơn Ca (Úc châu), cùng một số ca sĩ vùng Thủ đô.
 - Chi phiếu hay Money Order ủng hộ xin vui lòng ghi người nhận là VKTNVN và gửi về địa chỉ: VKTN PO Box 2636, Merrifield
VA 22116-2636

  - Mục đích: Trùng tu Mộ phần thuyền nhân vùng Đông Nam Á, cụ thể là đợt Trùng tu đầu tháng 4 năm 2013 tại Bidong và tháng 7-2013 tại Indonesia.
  - Mọi thắc mắc: Mọi chi tiết xin vui lòng gọi: Kiều Nga ' (703) 663 9493 hay (571) 236 4478, Nguyễn văn Đặng ' (571) 236 1908, Huỳnh Phương ' (703) 981 9360,  Nguyễn văn Thìn ' (571) 274 5787.
  - Tham khảo thêm: các chi tiết về hoạt động của Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam đều có  tại trang mạng: http://www.vktnvn.com/.

Kính mong quý đồng hương các nơi cùng ủng hộ.
Sent by DONG TRAN
VĂN KHỐ THUYỀN NHÂN VIỆT NAM Archive of Vietnamese Boat People Web: http://www.vktnvn.com/ Ph: (+1) 714 982 9300 (xin ghi lời nhắn và số điện thoại) (+61) 403 578 467 (Australia)