Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

IRAN VÀ CHIẾN TRANH MẠNG

Các cơ quan Chính phủ Iran sẽ ngắt kết nối Internet
  cyberwar 1Iran đã quyết định sẽ đóng lối truy cập Internet của các Bộ và các cơ quan chính phủ khác. Đây là động thái nhằm tự vệ chống lại những cuộc tấn công không gian mạng, như những trường hợp đã xảy ra dùng virus Stuxnet và Flame.
 Việc ngắt mạch vô hiệu hoá kết nối dự kiến thực hiện vào tháng Chín.
Bộ trưởng Thông tin và Công nghệ Truyền thông Iran Reza Tagipura lập luận rằng những dữ liệu tình báo chiến lược là điểm yếu trên mạng điện tử tòan cầu. Internet không đáng tin cậy, theo quan điểm của Bộ trưởng. Ông Bộ trưởng Iran dự định thành lập mạng nội bộ quốc gia thay thế Internet tòan cầu. Dự án này cần được hoàn thành trong vòng một năm rưỡi tới. Trong mấy năm gần đây, virus Stuxnet và Flame đã làm lây nhiễm số lượng lớn máy tính ở Iran.  Stuxnet lộ diện năm 2010 đã tấn công vào các chủ thể hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Flame được phát hiện năm 2012, nhắm vào mục tiêu Bộ Dầu mỏ Iran và kênh xuất khẩu chính của đất nước này.

CHIẾN TRANH MẠNG DÃ BẮT DẦU Ở TRUNG DÔNG
http://caonienbachhac2011.blogspot.ca/2012/08/chien-tranh-mang.html#more