Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

MỘT TÀI LIÊU RẤT CẦN TỚI

Fr: Nguyen Pho
Từ điển- Tra từ điển Anh, Việt, Pháp, Nhật, Hàn, Trung, viết tắt Code: http://tratu.soha.vn/


- Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nga, máy tính Code: www.vdict.com 

- Từ điển thuật ngữ máy tính Code: www.webopedia.com

Tra cứu- Time and Date - Xem giờ, đổi giờ, lịch, thời tiết Code: www.timeanddate.com -


Tra cứu Âm - Dương lịch Việt Nam Code: www.petalia.org/amlich.htm

- Lịch Vạn Niên Code: www.thoigian.com.vn/?mPage=L1

- Mã vùng điện thoại các quốc gia & cách gọi Code: www.countrycallingcodes.com 

- Khoảng cách các nơi trên thế giới Code: www.indo.com/distance 

- Thông tin các quốc gia trên thế giới Code: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 

- Thông tin, tiểu sử các nhân vật nổi tiếng Code: www.biography.com 

- Sách kỷ lục thế giới Guinness Code: www.guinnessworldrecords.com 

- Thông tin về quốc kỳ các nước Code: http://www.fotw.net/flags/index.html 

- Từ điển viết tắt Code: www.acronymfinder.com
__._,_.___